നമുക്കു നമ്മുടെ ബ്ളോഗ് ഒന്ന് മോടി പിടിപ്പിക്കാം! ഒപ്പം നമുക്കൊരുമിച്ചു മലയാളം ബ്ലോഗിനെ സജീവമാക്കാം. (Let Us Decorate Our Blogs)

No Comments
നമുക്കു നമ്മുടെ ബ്ളോഗ് ഒന്ന് മോടി പിടിപ്പിക്കാം!
ഒപ്പം ചില ബ്ലോഗ്‌ ചിന്തകളും 
(Let Us Decorate Our Blogs )


ഡിസംബർ മാസം പകുതി കഴിഞ്ഞു

പൊതുവെ ഈ മാസം ആഘോഷങ്ങളുടെ മാസം എന്നു വേണമെങ്കിൽ
പറയാം അല്ലെ!

വർഷാവസാനവും തുടർന്നെത്തുന്ന പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങളുടെ തുടക്കവും മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആഘോഷത്തിമിർപ്പിന്റെ ദിനങ്ങൾ തന്നെ എന്നതിൽ സംശയം ഇല്ല.

ഈ സമയങ്ങളിൽ വീടും പരിസരങ്ങളും വൃത്തിയാക്കി മോടിപിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ പലരും ശ്രദ്ധ കാട്ടാറുണ്ട്  പ്രത്യേകിച്ചും നാം മലയാളികൾ ജാതി മത ഭേദമെന്യ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പരിശ്രമം നടത്തുന്നു.

ഇതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെ ഒരു വർഷത്തോളം മാറാല പിടിച്ചു കിടന്നിരുന്നവ പൊടി തട്ടി ശുചിയാക്കുന്ന പ്രക്രിയ പ്രോത്സാഹജനകം തന്നെ!

അപ്പോഴാണ്‌ തികച്ചും അവിചാരിതമായി ഇന്ന് മലയാളം ബ്ലോഗേഴ്സ് പേജിൽ കണ്ട ഒരു കുറിപ്പ് (താഴെ വായിക്കുക) ഇങ്ങനെയൊരു കുറിപ്പെഴുതാൻ പ്രേരണ നൽകി.

ഉറക്കത്തിലാണ്ട് പോയ ചില ബ്ളോഗുകളെ ഒന്ന് തട്ടിയുണർത്തി ഈ പുതു വത്സരത്തിൽ സജീവമാക്കാനുള്ള ഒരു സംരഭം. അതൊരു നല്ല കാര്യം!
ഇത്തരം ഒരു ശ്രമം നടത്തി പരാജയം ഏറ്റു വാങ്ങിയ ഒരു ഹത ഭാഗ്യവാൻ ഞാൻ. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുറിപ്പിൽ ഇവിടെ കണ്ടെത്താം. ആ കുറിപ്പുനു ലഭിച്ച തണുപ്പൻ പ്രതികരണം തന്നെ!

എന്തായാലും മലയാളം ബ്ലോഗേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൻറെ ഈ സംരഭത്തിനു എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. ഉറങ്ങിക്കിടന്നവരും ഉറക്കം നടിച്ചു കിടന്നവരും, തട്ടകം വിട്ടു പോയവരും മടങ്ങി വരട്ടെ, ഉണരട്ടെ മലയാളം ബ്ലോഗുലകം ഈ പുതു വർഷത്തിൽ എങ്കിലും സജീവമാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശിക്കുന്നു, പ്രാർഥിക്കുന്നു.

അങ്ങനെ മാറാല തട്ടിക്കളഞ്ഞു എത്തുന്നവർക്ക് അവരുടെ ബ്ലോഗിനെ മോടിപിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെറു വിവരണം  താഴെ ചേർക്കുന്നു. എൻറെ പേജിൽ ഞാനത് പരീക്ഷിച്ചു,നിങ്ങളും ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക പേജിനെ ആകർഷകമാക്കുക ഒന്ന് മോടിപിടിപ്പിക്കുക!

സുഹൃത്തിൻറെ പേജിൽ കണ്ട ഈ അലങ്കാരം രസകരമായിത്തോന്നി ഒപ്പം ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് പരതുന്നതിനിടയായി, അപ്പോൾ കിട്ടിയ ചില വിവരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാനും ഒരു ചെറിയ അഴിച്ചു പണി അല്ല അലങ്കാരപ്പണി നടത്തി.


താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഈ html കോഡ് കോപ്പി ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ബ്ളോഗിൽ ചേർക്കുക.

ബ്ലോഗ്ഗർ അക്കൌണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണല്ലോ നമ്മിൽ ഭൂരിപക്ഷവും
അപ്പോൾ ഇത് അനായാസേന ചെയ്യുവാൻ കഴിയും:

നമ്മുടെ ബ്ലോഗ്ഗർ അക്കൌണ്ട് തുറന്നു ഡാഷ് ബോർഡിൽ പോയി layout ൽ കാണുന്ന Add a 

Gadget,  എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തി താഴോട്ടു 

പോയാൽ HTML/JavaScript  എന്ന ബട്ടണ്‍ 

കാണും അതിൽ അമർത്തുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന

ബോക്സിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് 

കോപ്പി ചെയ്തു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക save ബട്ടണ്‍ 

അമർത്തുക അത്രമാത്രം! നിങ്ങളുടെ പേജു മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന വിളക്കുകളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെടും ഒപ്പം അതിനുള്ളിലൂടെ താഴേക്കു ഒഴുകി വീഴുന്ന ചില നക്ഷത്രക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒപ്പം കാണാം

എന്തായാലും ഈ പുതു വർഷത്തിൽ ബ്ലോഗിനെ സജീവമാക്കാൻ

തീരുമാനിച്ച നിങ്ങൾ ഇതും പരീക്ഷിക്കുക.  

ഒപ്പം ഈ വർഷം കൂടുതൽ സജീവം ആകാം. 

എഴുതുക അറിയിക്കുക.  :-)

ഇത് പരീക്ഷിക്കുന്നവർ വിവരം കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കാനും 

മടിക്കില്ലല്ലോ!!

എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ആഘോഷത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ നേരുന്നു.  

ഒപ്പം നമുക്കൊരുമിച്ചു മലയാളം ബ്ലോഗിനെ  സജീവമാക്കാം. 

താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന മലയാളം  ബ്ലോഗേര്‍സ് അറിയിപ്പും 

വായിക്കുക ആ  ലിങ്കിൽ അമർത്തി അവിടെയും നിങ്ങളുടെ 

സാന്നിദ്ധ്യം അറിയിക്കുക.

നന്ദി നമസ്‌കാരം.


ആശംസകൾ 


HTML CODE  (COPY THIS AND PASTE IN YOUR BLOG)


<SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
//<![CDATA[
var Ovr2='';
if(typeof document.compatMode!='undefined'&&document.compatMode!='BackCompat')
  {cot_t1_DOCtp="_top:expression(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.documentElement.scrollLeft  +  document.documentElement.clientWidth - offsetWidth);}";}
else
  {cot_t1_DOCtp="_top:expression(document.body.scrollTop+document.body.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.body.scrollLeft  +  document.body.clientWidth - offsetWidth);}";}

if(typeof document.compatMode!='undefined'&&document.compatMode!='BackCompat')
  {cot_t1_DOCtp2="_top:expression(document.documentElement.scrollTop-20+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);}";}
else
  {cot_t1_DOCtp2="_top:expression(document.body.scrollTop-20+document.body.clientHeight-this.clientHeight);}";}
var cot_tl_bodyCSS='* html {background: fixed;background-repeat: repeat;background-position: left top;}';
var cot_tl_fixedCSS='#cot_tl_fixed{position:fixed;';
var cot_tl_fixedCSS=cot_tl_fixedCSS+'_position:absolute;';
var cot_tl_fixedCSS=cot_tl_fixedCSS+'top:0px;';
var cot_tl_fixedCSS=cot_tl_fixedCSS+'left:0px;';
var cot_tl_fixedCSS=cot_tl_fixedCSS+'clip:rect(0 100 85 0);';
var cot_tl_fixedCSS=cot_tl_fixedCSS+cot_t1_DOCtp;
var cot_tl_popCSS='#cot_tl_pop {background-color: transparent;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'position:fixed;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'_position:absolute;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'height:98px;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'width: 1920px;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'right: 120px;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'top: 20px;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'overflow: hidden;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'visibility: hidden;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'z-index: 99999;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+cot_t1_DOCtp2;
document.write('<style type="text/css">'+cot_tl_bodyCSS+cot_tl_fixedCSS+cot_tl_popCSS+'</style>');


function COT(cot_tl_theLogo,cot_tl_LogoType,LogoPosition,theAffiliate)
{document.write('<div id="cot_tl_fixed">');
document.write('<><img src='+cot_tl_theLogo+' alt="" border="0"></a>');
document.write('</div>');}

//if(window.location.protocol == "http:")
COT("http://www.honeybearplayhomes.com/resources/flashing%20christmas%20lights.gif", "SC2", "none");
//]]>
</SCRIPT>

<SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
//<![CDATA[
var Ovr2b='';
if(typeof document.compatMode!='undefined'&&document.compatMode!='BackCompat')
  {cot_t2_DOCtp="_top:expression(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.documentElement.scrollLeft  +  document.documentElement.clientWidth  -  offsetWidth);}";}
else
  {cot_t2_DOCtp="_top:expression(document.body.scrollTop+document.body.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.body.scrollLeft  +  document.body.clientWidth  -  offsetWidth);}";}

if(typeof document.compatMode!='undefined'&&document.compatMode!='BackCompat')
  {cot_t2_DOCtp2="_top:expression(document.documentElement.scrollTop-20+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);}";}
else
  {cot_t2_DOCtp2="_top:expression(document.body.scrollTop-20+document.body.clientHeight-this.clientHeight);}";}
var cot_tl2_bodyCSS='* html {background: fixed;background-repeat: repeat;background-position: left bottom;}';
var cot_tl2_fixedCSS='#cot_tl2_fixed{position:fixed;';
var cot_tl2_fixedCSS=cot_tl2_fixedCSS+'_position:absolute;';
var cot_tl2_fixedCSS=cot_tl2_fixedCSS+'bottom:0px;';
var cot_tl2_fixedCSS=cot_tl2_fixedCSS+'left:0px;';
var cot_tl2_fixedCSS=cot_tl2_fixedCSS+'clip:rect(0 100 85 0);';
var cot_tl2_fixedCSS=cot_tl2_fixedCSS+cot_t2_DOCtp;
var cot_tl2_popCSS='#cot_tl2_pop {background-color: transparent;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+'position:fixed;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+'_position:absolute;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+'height:98px;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+'width: 1920px;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+'right: 120px;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+'bottom: 20px;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+'overflow: hidden;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+'visibility: hidden;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+'z-index: 99999;';
var cot_tl2_popCSS=cot_tl2_popCSS+cot_t2_DOCtp2;
document.write('<style type="text/css">'+cot_tl2_bodyCSS+cot_tl2_fixedCSS+cot_tl2_popCSS+'</style>');


function COT(cot_tl2_theLogo,cot_tl2_LogoType,LogoPosition,theAffiliate)
{document.write('<div id="cot_tl2_fixed">');
document.write('<><img src='+cot_tl2_theLogo+' alt="" border="0"></a>');
document.write('</div>');}

//if(window.location.protocol == "http:")
COT("http://www.honeybearplayhomes.com/resources/flashing%20christmas%20lights%20bottom.gif", "SC2", "none");
//]]>
</SCRIPT>

<SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
//<![CDATA[
var Ovr2b='';
if(typeof document.compatMode!='undefined'&&document.compatMode!='BackCompat')
  {cot_t2_DOCtp="_top:expression(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.documentElement.scrollLeft  +  document.documentElement.clientWidth  -  offsetWidth);}";}
else
  {cot_t2_DOCtp="_top:expression(document.body.scrollTop+document.body.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.body.scrollLeft  +  document.body.clientWidth  -  offsetWidth);}";}

if(typeof document.compatMode!='undefined'&&document.compatMode!='BackCompat')
  {cot_t2_DOCtp2="_top:expression(document.documentElement.scrollTop-20+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);}";}
else
  {cot_t2_DOCtp2="_top:expression(document.body.scrollTop-20+document.body.clientHeight-this.clientHeight);}";}
var cot_tl4_bodyCSS='* html {background: fixed;background-repeat: repeat;background-position: right top;}';
var cot_tl4_fixedCSS='#cot_tl4_fixed{position:fixed;';
var cot_tl4_fixedCSS=cot_tl4_fixedCSS+'_position:absolute;';
var cot_tl4_fixedCSS=cot_tl4_fixedCSS+'top:0px;';
var cot_tl4_fixedCSS=cot_tl4_fixedCSS+'right:0px;';
var cot_tl4_fixedCSS=cot_tl4_fixedCSS+'clip:rect(0 100 85 0);';
var cot_tl4_fixedCSS=cot_tl4_fixedCSS+cot_t2_DOCtp;
var cot_tl4_popCSS='#cot_tl4_pop {background-color: transparent;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+'position:fixed;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+'_position:absolute;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+'height:1920px;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+'width: 98px;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+'right: 120px;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+'bottom: 20px;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+'overflow: hidden;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+'visibility: hidden;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+'z-index: 99990;';
var cot_tl4_popCSS=cot_tl4_popCSS+cot_t2_DOCtp2;
document.write('<style type="text/css">'+cot_tl4_bodyCSS+cot_tl4_fixedCSS+cot_tl4_popCSS+'</style>');


function COT(cot_tl4_theLogo,cot_tl4_LogoType,LogoPosition,theAffiliate)
{document.write('<div id="cot_tl4_fixed">');
document.write('<><img src='+cot_tl4_theLogo+' alt="" border="0"></a>');
document.write('</div>');}

//if(window.location.protocol == "http:")
COT("http://tester2.synthasite.com/resources/flashing%20christmas%20lights%20right.gif", "SC2", "none");
//]]>
</SCRIPT>

<SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
//<![CDATA[
var Ovr2b='';
if(typeof document.compatMode!='undefined'&&document.compatMode!='BackCompat')
  {cot_t2_DOCtp="_top:expression(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.documentElement.scrollLeft  +  document.documentElement.clientWidth  -  offsetWidth);}";}
else
  {cot_t2_DOCtp="_top:expression(document.body.scrollTop+document.body.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.body.scrollLeft  +  document.body.clientWidth  -  offsetWidth);}";}

if(typeof document.compatMode!='undefined'&&document.compatMode!='BackCompat')
  {cot_t2_DOCtp2="_top:expression(document.documentElement.scrollTop-20+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);}";}
else
  {cot_t2_DOCtp2="_top:expression(document.body.scrollTop-20+document.body.clientHeight-this.clientHeight);}";}
var cot_tl3_bodyCSS='* html {background: fixed;background-repeat: repeat;background-position: left top;}';
var cot_tl3_fixedCSS='#cot_tl3_fixed{position:fixed;';
var cot_tl3_fixedCSS=cot_tl3_fixedCSS+'_position:absolute;';
var cot_tl3_fixedCSS=cot_tl3_fixedCSS+'top:0px;';
var cot_tl3_fixedCSS=cot_tl3_fixedCSS+'left:0px;';
var cot_tl3_fixedCSS=cot_tl3_fixedCSS+'clip:rect(0 100 85 0);';
var cot_tl3_fixedCSS=cot_tl3_fixedCSS+cot_t2_DOCtp;
var cot_tl3_popCSS='#cot_tl3_pop {background-color: transparent;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+'position:fixed;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+'_position:absolute;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+'height:1920px;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+'width: 131px;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+'right: 98px;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+'bottom: 20px;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+'overflow: hidden;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+'visibility: hidden;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+'z-index: 99990;';
var cot_tl3_popCSS=cot_tl3_popCSS+cot_t2_DOCtp2;
document.write('<style type="text/css">'+cot_tl3_bodyCSS+cot_tl3_fixedCSS+cot_tl3_popCSS+'</style>');


function COT(cot_tl3_theLogo,cot_tl3_LogoType,LogoPosition,theAffiliate)
{document.write('<div id="cot_tl3_fixed">');
document.write('<><img src='+cot_tl3_theLogo+' alt="" border="0"></a>');
document.write('</div>');}

//if(window.location.protocol == "http:")
COT("http://tester2.synthasite.com/resources/flashing%20christmas%20lights%20left.gif", "SC2", "none");
//]]>
</SCRIPT>

ഈ വിഡ്ജെറ്റ്  രൂപപ്പെടുത്തിയത്  tester2synthasite എന്ന സൈറ്റ് ആണ്.
അവിടെ പോയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ വിഡ്ജെറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്.


മലയാളം ബ്ലോഗേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ട കുറിപ്പ്:

Malayalam Bloggers‎

മലയാളം ബ്ലോഗേര്‍സ്പ്രിയമുള്ളവരെ....


ഓർക്കാനും ഓമനിക്കാനും 


മറക്കാനും ഒരുപാട് 

അവശേഷിപ്പിച്ച് 2014 


അവസാനിക്കുകയാണ്. 

പുതിയ ചിന്തകളും


പ്രതീക്ഷകളുമായി ഒരു 

പുതുവത്സരത്തിലേക്ക് 


പ്രവേശിക്കാൻ ഇനി


ഏതാനും ദിവസം മാത്രം. ഈ അവസരത്തിൽ 
പുതിയൊരു 


ചർച്ചയിലേക്ക് മലയാളം ബ്ളോഗേഴ്സ് 

ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്....
2014 ലെ ബ്ളോഗ് എഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് തുറന്ന 


അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. മുൻകാലങ്ങളിൽ


സജീവമായി നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ


 ഉറങ്ങിപ്പോയ ബ്ളോഗുകളുണ്ട്. ഈ 


രംഗത്തുനിന്ന് മറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട്. സ്വന്തം


ബ്ളോഗെഴുത്തിനേക്കാൾ കമന്റുകളിലൂടെ മലയാളം 


ബ്ളോഗുകളെ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് 


ഭാഷക്ക് സംഭാവനകളർപ്പിച്ചവരുണ്ട്. ബ്ളോഗെഴുത്തിനെ 


തകർക്കാമെന്ന വ്യാമോഹത്തോടെ വാളും ചുഴറ്റി വന്ന.,

പിന്തിരിപ്പാന്മാരെന്നോ , മറ്റെതെല്ലാമോ 
മേഖലകളുടെ 


പിണിയാളുകളെന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നവരും ഉണ്ട്....

.

അകാലത്തിൽ നമ്മോട് വേർപിരിഞ്ഞ  തീരാനഷ്ടങ്ങളുണ്ട്

തുറന്നു പറയുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം,
 ഉദാഹരണങ്ങൾ. 


ലിങ്കുകൾ എല്ലാം കമന്റു കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.

ഈ ചർച്ചയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കണമെന്നും 


അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.  


അതിനായി ഈ ലിങ്കിൽ അമർത്തുക.


മലയാളം ബ്ലോഗേഴ്സ് നന്ദി നമസ്കാരം 
ഫിലിപ്പ് ഏരിയൽ 


സിക്കന്തരാബാദ് 

Source:
tester2synthasite

Malayalam Bloggers Group


Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.