ഇന്നെടുത്ത ചില ചിത്രങ്ങൾ- Few Pics For The Day- A Mobile Upload

No Comments
മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ 
ഇന്നെടുത്ത ചില ചിത്രങ്ങൾ  

ബ്ലോഗ്‌ മിത്രം മുരളീ മുകുന്ദൻ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം 
ചിത്രങ്ങൾക്ക്, പേര് കുറിച്ചു.
ചിലതിന്റ് പേരറിയില്ല.
അറിയാവുന്നവർ 
അറിയിക്കുമല്ലോ! 
നന്ദി 
നമസ്കാരം 
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അരുളിപ്പൂവിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പ് (അരുളിപ്പൂ എന്നു ഇതിനും പേരു വിളിക്കാം അല്ലെ)

അരുളിപ്പൂ 

അരുളിപ്പൂ 

വിടരുവാൻ വിതുമ്പി നിൽക്കുന്ന അരുളിപ്പൂമൊട്ടുകൾ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്നുമുള്ള ചില ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് താഴെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ 
ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെ നെല്ലിക്കാപ്പുളി എന്നു വിളിക്കും. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലോ? :-)

നെല്ലിക്കാപ്പുളി

നെല്ലിക്കാപ്പുളി മറ്റൊരു ചിത്രം ഫലമില്ലാത്ത "ഓമ (പപ്പായ മരം)

അൽപ്പം ഫലമുള്ള  ഒരു പപ്പായ മരം 

ഞങ്ങൾ ഇതിനെ  'കമ്പിളി നാരങ്ങാ' എന്നു വിളിക്കുന്നു , നിങ്ങളോ ?

നെറ്റിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ട മാത്യുസ് (എന്റെ ഇളയ മകൻ )
My Younger Son Mathews (Matphil)


വൈകുന്നേരം ഓഫീസ്സിൽ നിന്നും
 വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മാത്യുസ്സിന് നിർബന്ധം 
ഉള്ളി ബജ്ജി വേണമെന്ന്.
ഉള്ളിക്കു തീപിടിച്ച വില 
"എന്തു ചെയ്യാം 
മക്കളുടെ ഇത്തരം 
ചില നിർബന്ധങ്ങൾ 
സാധിച്ചു കൊടുത്തല്ലേ 
പറ്റൂ." ഞാനോർത്തു 
പെട്ടന്ന് അടുക്കളയിൽ 
 കടന്നു ചെന്ന് ഞാൻ കാട്ടിയ 
കോപ്രായത്തിന്റെ പരിണിത ഫലം!
 ഇതിനെ ഉള്ളി ബജ്ജിയെന്നോ മറ്റെന്തു 
വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം.
 ചിരിയോ ചിരി !!!ഉള്ളി ബജ്ജി
Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.