ഇനി ഫേസ് ബുക്കിൽ വിലസാൻ പണം നൽകേണ്ടി വരും

No Comments


ജനുവരി മുതൽ ഇനി ഫേസ് ബുക്കിൽ വിലസാൻ പണം നൽകേണ്ടി വരും

സക്കർ ബർഗ്ഗും കൂട്ടരും കുറെക്കാലമായി പറഞ്ഞു നടന്ന കാര്യം ഇതാ നടപ്പിലാക്കുവാൻ പോകുന്നു.

ഇന്നലെക്കിട്ടിയ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഒടുവിൽ എത്തി എന്നാണ് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നത്‌.

മാറിയ പാശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോയാൽ ഫേസ് ബുക്ക് വൻ നഷ്ടത്തിൽ ചെന്നെത്തും എന്നാണവർ പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ ഇതല്ലാതെ മാർഗ്ഗം ഒന്നും ഇല്ലത്രെ!

ഇത്തരത്തിൽ ചാർജ് ചുമത്തുന്നതിൽ അവർ ഒരു കാരണം കൂടി ഒപ്പം നിരത്തുന്നു, യെബോള എന്ന മാരക രോഗത്തിനു അടിമപ്പെട്ടവരുടെ ചികിത്സക്കും അതോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾക്കുമായി ഈ വിധത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന തുകയുടെ അമ്പതു ശതമാനം നീക്കി വെക്കുന്നതാണ്  എന്നവർ പറയുന്നു.

ഏതായാലും, അടുത്ത ജനുവരി മുതൽ ഈ വരിസംഖ്യ മാസം തോറും അടക്കാത്തവർക്ക് ഇനി മുതൽ ഫേസ്ബുക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.  

ഇത്രയും കാലം സൗജന്യ സേവനം അനുഭവിച്ചവർക്കു പെട്ടന്ന് പണം നൽകി തുടരണം എന്ന് വന്നാൽ ഒരു നല്ല പങ്കും ഈ പ്ലാറ്റ് ഫോം വിട്ടു പോകാനാണ് സാദ്ധ്യത, എന്നാൽ പാശ്ചാത്യർക്കു ഇതൊരു വലിയ ഭാരം ആകാൻ വഴിയില്ലാ എന്നും കേൾക്കുന്നു.

എന്തായാലും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഇതൊരു ഭാരിച്ച തുക തന്നെ, പലരും വിട്ടു പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു 
എന്തായാലും അടുത്ത് നടക്കുവാൻ പോകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടവ തന്നെ.

ഇനി പണം നല്കി ഇതുപയോഗിക്കാൻ താൽപ്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക്‌ എത്രയും വേഗം അവരുടെ രചനകൾ 
ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ് ഫോര്മിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്, അതിനു നിരവധി സൗജന്യ സോഷ്യൽ സൈറ്റുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണല്ലോ 

ഗൂഗിൾ പ്ലസ്  (G+), ടി സ് യു (Tsu) തുടങ്ങിയവ നമുക്ക് മുൻപിൽ തുറന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ, എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ രചനകൾ, ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്.

ഇവിടെയിതാ ഒരു സോഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്, അതിൽ  പങ്കാളികളാകുന്നവർക്ക് പണം നൽകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ തുകകൾ കുറേശ്ശെയായി നിങ്ങളുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് അവർ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. 

ഇനി എന്തേ താമസം അവിടേക്ക് നിങ്ങളുടെ രചനകൾ മാറ്റൂ പണം നഷ്ടമാക്കാതെ, എഴുതിക്കൂട്ടിയ രചനകൾ, ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ   നഷ്ടമാക്കാതെ  പണം സമ്പാദിക്കൂ!

അവിടേക്കു പോകുവാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ അമർത്തുക.

ഫേസ് ബുക്ക്‌ നിങ്ങൾക്ക് 30 ദിവസം ഇങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ള സാവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടമാകും.

ഇന്ന് തന്നെ അവയെ ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റൂ ഒപ്പം പണവും സമ്പാദിക്കൂ! 

Tsu വിലേക്കുള്ള വഴി ഇതാ ഇവിടെ


ഇതിൽ അമർത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഫാറം പൂരിപ്പിക്കുക മാത്രം നിങ്ങൾ അതിൽ അംഗങ്ങളായിക്കഴിഞ്ഞു.  
മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് എൻറെ റഫറൽ ലിങ്ക് ആണ്. 

എല്ലാ പ്രിയ മിത്രങ്ങൾക്കും 
ഏരിയൽ ജോട്ടിംഗ് സിൻറെ 
ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതു വത്സര ആശംസകൾ 


ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് 
ഫേസ് ബുക്കിൻറെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പിൻറെ കഥ ഇവിടെ വായിക്കുക.

ഈ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴാതിരിക്കുക! Do Not Fall Into This Trap!Source: 
Philipscom
Weeklyworldnews
CNN, NDTV,  Times

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.