ഒരു വയസ്സ് തികഞ്ഞു ഈ ബ്ലോഗിന് - First Anniversary of Ariel's Jottings

No Comments
ഈ ബാനർ തയ്യാറാക്കിയത് ശ്രീ  എം. വസന്ത് കുമാർ (M. Vasanth Kumar)

2012 ജൂണ്‍ മാസം എട്ടിന് ഈ പേജിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ പോസ്റ്റ്‌.  ഒരു വയസ്സ് തികഞ്ഞു ഈ ബ്ലോഗിന്. 

പുറകോട്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എടുത്തു പറവാൻ നിരവധി 
കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ, സ്ഥലപരിമിതിയും, സമയ ദൗർലഭ്യവും വാക്കുകൾ ചുരുക്കുവാൻ എന്നെ നിർബന്ധിതനാക്കുന്നു.
എങ്കിലും ചിലതു കുറിക്കാതിരിക്കുവാനും കഴിയുന്നില്ല.  

എന്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞതു പോലെ,
"നന്ദി ചൊല്ലീടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ, 
എങ്കിലും ചൊല്ലീടുന്നു ഹൃദയം നിറഞ്ഞീ വാക്കുകൾ:
Pic. Credit: sxc.hu

"കഴിഞ്ഞ ഒരുവർഷക്കാലം നിങ്ങൾ തന്ന ഈ പ്രോത്സാഹനത്തിനും മനം കുളിർപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 

നന്ദി അറിയിപ്പാൻ നിരവധിപ്പേർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളത്രേ കൈത്തിരി, ഗാനാമൃതം തുടങ്ങി നിരവധി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലോഗുകളുടെ സാരഥിയായ ശ്രീ റിജോയ് പൂമല. എന്റെ ബ്ലോഗുകളുടെ രൂപീകരണത്തിന് അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്ക് ഇത്തരുണത്തിൽ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമത്രേ. നന്ദി ശ്രീ റിജോയ് എല്ലാ സഹകരണത്തിനും.


ഒടുവിൽ ഒരു വാക്കു കൂടി 

ഈ ബ്ലോഗിനെപ്പറ്റി  ബ്ലോഗ്‌ അവലോകനം വാരിക ഇരിപ്പിടം കുറിച്ച വരികൾ ഇതിനകം  കാണാത്ത മിത്രങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും അതിന്റെ ലിങ്കിവിടെ ചേർക്കുന്നു. ബൂലോകത്തിലെ ഏരിയല്‍ കാഴ്ചകള്‍  


Pic. Credit: sxc.hu

ആ അവലോകനം തയ്യാറാക്കിയ പ്രശസ്ത ബ്ലോഗറും ഊർക്കടവ് ബ്ലോഗിന്റെ ഉടമയുമായ ശ്രീ ഫൈസൽ ബാബുവിനോടും, ഇരിപ്പിടം വാരിക സാരഥികളോടും ഉള്ള എന്റെ അകൈതവമായ സ്നേഹവും നന്ദിയും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു.

സസ്നേഹം 
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം 
ഫിലിപ്പ് ഏരിയൽ വറുഗീസും 
സഹപ്രവർത്തകരും 
കടപ്പാട്
Philipscom 
ഇരിപ്പിടം 
Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.