പുണ്യവാളന്റെ "ഇനി ഞാൻ മരിക്കില്ല" എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശിതമായി.

No Comments

കടപ്പാട്: സൈകതം ബുക്സ് /മനസ്സ് 
കടപ്പാട്: സൈകതം ബുക്സ് /മനസ്സ് 
ഇന്ന് ജൂണ്‍ പന്ത്രണ്ടു 29 താം വയസ്സിലേക്ക് കടന്ന പുണ്യവാളനു 
കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന ആശംസകൾ ഒപ്പം നേരുന്നു.

മലയാളം വെബ്‌ ലോകത്തിനു സുപരിചിതനായിരുന്ന, ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഒൻപതിനു മരണം വഴിയായി ഈ ഭൂമിയിൽ  നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ട "പുണ്യവാളൻ" എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഷിനുവിന്റെ ഓർമ്മക്കായി 
 "മനസ്സ്"  ഇപ്പോൾ കനൽ എന്ന വെബ്‌ സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ ചുമതലയിൽ "ഇനി ഞാൻ മരിക്കില്ല" എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശിതമായി.


കാലിക പ്രസക്തമായ നിരവധി കവിതകളും ലേഖനങ്ങളും തന്റെ തൂലികയിൽ നിന്നും മലയാള ഭാഷയ്ക്ക്‌ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പുണ്യവാളന്റെ നിരവധി വെബ്‌ എഴുത്തുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില കവിതകളും ലേഖനങ്ങളുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. തന്റെ രചനകളെപ്പറ്റി  ഒരു പ്രത്യേക മുഖവുര ഇവിടെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കാരണം  വെബ് ലോകത്തിലെ ഒരു നല്ല പങ്കു ആളുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.  

ഈ പുസ്തക വിപണിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം പുണ്യാളന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകുവാനാണ് പ്രസാധകരുടെ തീരുമാനം.  ഈ നല്ല സംരഭത്തെ നമുക്കു പിന്താങ്ങാം. ഈ പുസ്തകം വാങ്ങുകയും ഒപ്പം കഴിയുന്നിടത്തോളം  മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനും നമുക്കു ശ്രമിക്കാം. 

മലയാളത്തിലെ പ്രസിദ്ധ പുസ്തകപ്രസാധകരായ സൈകതം ബുക്സ് ആണിതിന്റെ പ്രിന്റിങ്ങും വിതരണവും  നടത്തുന്നത്. 55 രൂപയാണിതിന്റെ വില.  VPP വഴിയായും ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 'മനസ്സ്' സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ, പ്രസാധകരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്ക.

പുസ്തകം ലഭിക്കുന്ന വിലാസം:

SAIKATHAM BOOKS 
P B NO. 57
COLLEGE JUNCTION
KOTHAMANGALAM - 686691
PHONE: 0091-9539056858, 
OFF: 4852823800

EMAIL: books @ saikatham.comഇതോടു ചേർത്തു വായിക്കേണ്ട ചില ലിങ്കുകൾ

'പുണ്യാളന് പ്രണാമം' 2012 - ബ്ലോഗുകളിലൂടെ ഒരു യാത്രDear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.