മലയാളം എൻറെ സ്വന്തം മലയാളം: ഒരു ആശംസ

1 comment

ഒരു ആശംസ 


മലയാളം എൻറെ സ്വന്തം മലയാളം


മാമലകൾക്കപ്പുറം കാണാത്ത എൻറെ മലയാളം
മലയും പുഴയും താണ്ടി ഭൂലൊകമെങ്ങും പരന്നു
ഇന്നിതാ അതിൻ ധ്വനി മരുഭൂമിയിലും എത്തി
മലയാള ഭാഷ തൻ വർണ്ണനപേറി
പേരും പെരുമയും നേടിയ മക്കൾ
ജാതിയും മതവും മാറ്റി നിർത്തി
മരുഭൂവിലെത്തിയാഘോഷത്തിന്നായ്
കഥയും കവിതയും നെഞ്ചിലേറ്റി
വർണ്ണിച്ചു വർണ്ണിച്ചു പോന്നവരും
വെള്ളിത്തിരയിൽ മിന്നിത്തെളിഞ്ഞവരും
ഇന്നിതാ ഒത്തൊരു സംഗമത്തിൽ!
വർണ്ണിച്ചീടുവാൻ വാക്കുകൾ പോരാ!
 ‘എന്റെ സ്വന്തം മലയാളം’ എന്ന പേരിൽ
‘ഗള്‍ഫ് മാധ്യമ' സംഘാടകർ തൻ മൂശയിൽ
ഉരുത്തിരിഞ്ഞ  ഈ നല്ല സംരഭം-
മലയാള  ഭാഷക്കു തന്നല്ല
മലയാള സംസ്കൃതിക്കും
അഭിമാനമാകും സംശയം വേണ്ട.
ഗദ്യ പദ്യ ദൃശ്യ കലാ മാധ്യമങ്ങളിൽ
പുകൾപെറ്റ മലയാള മക്കളും കടൽ കടന്നെത്തി
ഈ ആഘോഷത്തേരിലേറാൻ.
ഇന്നരങ്ങേറുന്ന ദൃശ്യാവിഷ്കാരവും
മറ്റു കലാ രൂപങ്ങളും മലയാള ചരിത്രത്തിൽ
മറ്റൊരേടായി പരിണമിക്കട്ടെയെന്നാശംസിക്കുന്നു


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
ഈ ലിങ്കിൽ അമർത്തുക


കടപ്പാട്:  ഗൾഫ് മാധ്യമം 1 comments:

ഈ പോസ്റ്റ് സുപ്രസിദ്ധ മലയാളം ബ്ലോഗറും നിരൂപക സാഹിത്യകാരനുമായ ശ്രീ അൻവർ ഹുസ്സൈന് അദ്ദേഹത്തിൻറെ "അൻവരികൾ" എന്ന ബ്ലോഗിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഇവിടെ വായിക്കുക. http://anwarikal.blogspot.in/2013/12/blog-post_19.html

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.