വളവുകള്‍..അടുത്തിടെ വായിച്ച ഒരു നല്ല കഥ.

No Comments
വളവുകൾ അടുത്തിടെ വായിച്ച ഒരു നല്ല കഥ
ചിത്രം കടപ്പാട് ഗൂഗിൾ 
"മനസ്സ്" മലയാളം കൂട്ടായ്മയുടെ സാരഥികളിൽ  ഒരാളും മികച്ച ബ്ലോഗറും എഴുത്തുകാരനും ആയ ശ്രീ ജോയ് ഗുരുവായൂർ അടുത്തിടെ എഴുതിയ ചിന്തനീയമായ ഒരു കഥ.

എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും അവശ്യം വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കഥ.  വളരെ തന്മയത്വത്തോടെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

വിദേശ നാടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എവിടെയായാലെന്താ 
ചോര നീരാക്കി അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ മക്കൾ  നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങനെ  ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരാണുള്ളത്!   

പക്ഷെ അവർക്കായി കരുതുമ്പോൾ ഇനിയും കുറേക്കൂടി മുന്‍കരുതല്‍ ആവശ്യം എന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ശക്തമായ പ്രമേയമുള്ള അടുത്തിടെ വായിക്കാന്‍ സാധിച്ച ഒരു നല്ല കഥ.

കഥക്കൊപ്പം അടിക്കുറിപ്പായി "കഥ ബാക്കി വച്ചത്... " എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ അദ്ദേഹം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന വരികൾ 
തികച്ചും ശ്രദ്ധേയം തന്നെ, ഏതൊരാളുടെയും ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളില്‍ തറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വരികളത്രേ അത്.
ശ്രീ ജോയ് ഗുരുവായൂർ 
വായിക്കുക.. ചിന്തിക്കുക... പ്രവർത്തിക്കുക..
 
 
ആശംസകൾ

കഥ വായിക്കുവാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ       അമർത്തുക 

ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് 
കുറേക്കാലമായി ബ്ലോഗിൽ സജീവമല്ലാതിരുന്ന ശ്രീ ജോയ്  തന്റെ ബ്ലോഗുകൾ സജീവമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനുള്ള ഒരുദാഹരണമത്രെ തന്റെ ബ്ലോഗിൽ അടുത്തിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകൾ. കൂടുതൽ വായിപ്പാൻ "കൂട്ടുകാർ" 
എന്ന ഈ ലിങ്കിൽ അമർത്തുക. 

എഴുതുക അറിയിക്കുക.
ആശംസകൾ ജോയ് 

കടപ്പാട്: 
മനസ്സ് 
കൂട്ടുകാർ 

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.