നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൻറെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി (ട്രാഫിക്) ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊന്നു അപഗ്രഥിക്കെണ്ടെ! ഇതാ ഒരു മാർഗ്ഗം. Do You Want to Check Your Blog's Health? Here is a Testing Tool....

No Comments
 നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൻറെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി (ട്രാഫിക്) ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊന്നു  അപഗ്രഥിക്കെണ്ടെ! ഇതാ ഒരു മാർഗ്ഗം 

നാമെല്ലാം വിശേഷിച്ചും മലയാളികൾ നമ്മുടെ ശരീരാരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി
വളരെയധികം ബോധവാന്മാർ തന്നെ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും സംശയം ഇല്ല!

അതിനായി നാം പലതും ചെയ്യുന്നു, പലപ്പോഴും ഒരു സാധാരണ ആരോഗ്യ പരിശോധനക്കായി (general medical check-up) ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാറും ഉണ്ടല്ലോ!

ഒരു പക്ഷെ പലരും അത് ചെയ്യാറില്ലെങ്കിലും, നമ്മിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല രോഗ വിവരങ്ങളും, നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയും ആ പരിശോധനയിലൂടെ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു.

ഇവിടെയിതാ അതേ പോലുള്ള ഒരു പരിശോധന നമ്മുടെ ബ്ലോഗുകൾക്കും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു.

ഒരു ബ്ലോഗിൻറെ ആരോഗ്യ ലക്ഷണംഎന്നത്  ആ ബ്ലോഗിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം അഥവാ ട്രാഫിക് (Traffic) കണക്കിലെടുത്താണെന്ന വസ്തുത നമുക്കറിയാമല്ലോ, അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ പരിശോധന സഹായിക്കും..

ഈ പരിശോധനയിലൂടെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു തുടങ്ങി നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയാത്ത ബ്ലോഗ്‌ സംബന്ധമായ പല വിവരങ്ങളും അറിവാനും അതനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഇത് സഹായകമാകുന്നു.

അനേക നാളുകളായി/വർഷങ്ങളായി  ബ്ലോഗ്‌ എഴുത്തു നടത്തുന്ന നിരവധി പേർ ഇവിടെയുണ്ട്.

നാളിതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ അദ്ധ്വാന ഫലമായി നമ്മിൽ പലർക്കും എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള മനോഹരമായ ഈടുറ്റ സൃഷ്ടികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന  ബ്ലോഗ്‌ പേജുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതൊരു സത്യം തന്നെ!

പക്ഷെ, നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൻറെ ആരോഗ്യം അതേപ്പറ്റി ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ, അല്ല, അതേപ്പറ്റി ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ!

ഹേ എന്താ, മാഷേ, ഇതെന്തൊരു തമാശ എന്നു പറഞ്ഞു ആരും അത്
തള്ളിക്കളയാൻ വരട്ടെ!

നമ്മുടെ ബ്ലോഗുകൾക്കും അടിയന്തിരമായി ഒരു ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തുന്നത് നല്ലത് തന്നെ എന്നതിൽ ഒട്ടും സംശയം വേണ്ട.


നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൻറെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി (ട്രാഫിക്) ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊന്നു  അപഗ്രഥിക്കെണ്ടെ! ഇതാ ഒരു മാർഗ്ഗം 

ഹേ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും?

നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം !

അതിനൊരു മാർഗ്ഗം ഉണ്ട്, ഇന്നൊരു ബ്ലോഗ്‌ സുഹൃത്തിൻറെ                       (TIM BONNER) മെയിലിൽ നിന്നും കിട്ടിയ അറിയിപ്പിലൂടെ  ആ വെബ്‌ പേജിൽ എത്തി അതൊന്നു പരീക്ഷിച്ചു.

അവിടെ നമ്മുടെ പേജിൻറെ URL കൊടുത്തു SEARCH ബട്ടണിൽ അമർത്തുക
നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൻറെ, നിങ്ങൾ പോലും അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

എൻറെ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലോഗ്‌ പരീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ചില വിവരങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുത്തതും ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു.

മറ്റുള്ള ബ്ലോഗുകളുമായി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ്‌ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നും ഈ സേർച്ചിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതിനായി നാം താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റു മൂന്നു ബ്ലോഗുകളുടെ url അവിടെ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും.
താഴെയുള്ള സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക:

ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലോഗുലകത്തിലെ പേരെടുത്ത ചില ബ്ലോഗുകളുമായി  എൻറെ ബ്ലോഗിനെ താരതമ്യം നടത്തിയതിൻറെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് താഴെ കാണുക.

നാം എവിടെ നിൽക്കുന്നു! ഇനി എത്ര ദൂരം പിന്നിടെണ്ടതുണ്ട് തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കാൻ ഈ പരിശോധന നമ്മെ സഹായിക്കും:

ആദ്യ കോളത്തിൽ നമ്മുടെ പേജിൻറെ ലിങ്കും പിന്നീടുള്ളവയിൽ താരതമ്യം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പേജുകളുടെ ലിങ്കും നൽകി Search  ബട്ടണ്‍ അമർത്തുക. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുപോലുള്ള പേജുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു:

(ഇവ pdf format ൽ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും അതിനായി വലതു വശത്തുള്ള തവിട്ടു നിറത്തിലുള്ള ബട്ടണ്‍ അമർത്തുക).

സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് 1 

സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് 2 ഏറ്റവും താഴെ കറുത്ത അക്ഷരത്തിലുള്ളതാണ് എൻറെത് - 47 

Screen Shot 3. ഇവിടെ Total Competitive Analysis, Traffic Rank, SEO Score, തുടങ്ങിയവ കാണാം 

 നമുക്ക് ലഭിച്ച ട്രാഫിക് അത് കൂടുതൽ എവിടെ നിന്നും വന്നു എന്നും മറ്റും ഉള്ള വിവരം ഇവിടെ കാണാം  എൻറെ മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ പരിശോധിച്ചതിൽ ഇങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു 
ഈ മാർഗ്ഗം നിങ്ങൾക്കും  പരിശോധിക്കാം.

അതിനായി  താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ അമർത്തുക.

Quicksprout

പേജിൽ എത്തി വീണ്ടും QuickSprout എന്ന മുകളിൽ വലതു വശത്ത് കാണുന്ന ബട്ടണ്‍ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും അവിടെ url കൊടുക്കുക.Source:
Tim Bonner 
Quicksprout.comDear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.