ഹൃദയ ധമനികളിൽ ബ്ലോക്കുള്ള രോഗികള്‍ക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാര്‍ത്ത..

No Comments
ഇന്നു കണ്ടൊരു ഫയ്സ് ബുക്ക്‌ അറിയിപ്പ് 

ഹൃദയ ധമനികളിൽ ബ്ലോക്കുള്ള രോഗികള്‍ക്ക്


ഒരു  സന്തോഷ വാര്‍ത്ത.. 


ഏഷ്യാ നെറ്റ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത ഒരു വാർത്ത

ഇത് ഈ രോഗത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന 

സാദാരണക്കാരായ രോഗികൾക്ക് പ്രയോജനം

ചെയ്യുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഇത് 

എത്തിക്കുക. കാണുക ഈ വീഡിയോ: 

Post by Funny Land.


കടപ്പാട്:  ഏഷ്യാ നെറ്റ്, പുലിയറക്കോണം 

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.