ഗൂഗിൾ പ്ലസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതാ ഒരു മിനി URL-- Grab Your Shortest Google+ URL Today.......

No Comments
ഗൂഗിൾ പ്ലസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതാ ഒരു മിനി url.
ഇനി മുതൽ ഗൂഗിൾ പ്ലസ്സിന്റെ 
നീളമേറിയ url ഒരു തലവേദന ആകില്ല.

ഇതാ ഇന്ന് കിട്ടിയ notification:

ഇന്നു തന്നെ ഈ പേജു സന്ദർശിച്ചു അത് കരസ്ഥമാക്കുക.

തുടർന്ന് അത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ബ്ലോഗ്‌////, വെബ്‌ പേജു തുടങ്ങിയവയിൽ 
ചേർക്കുക.

എല്ലാ മിത്രങ്ങൾക്കും 
ശുഭ ദിനം നേരുന്നു 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്കിൽ അമർത്തുക. :-)

Grab Your Shortest Google+ URL Today.......


Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.