മുയലിന്റെ രണ്ടാം പരാജയം

4 comments

 മുയലിന്റെ രണ്ടാം പരാജയം കുഞ്ഞിക്കഥ വായിക്കാന്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേജില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 

കോട്ടയത്തു നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ബാലമംഗളം  കുട്ടികളുടെ മാസികയില്‍ 1983 ല്‍ എഴുതിയത്.
  


Source: Philipscom

4 comments

ആമയും മുയലും റിലോഡഡ്

പത്തിരുപതു കൊല്ലം മുമ്പത്തെ സംഭവമാണല്ലോ !

Yes, Sir.
Thanks

അതെ സിദ്ദിക്ക്
ശരിക്കും കണക്കു പറഞ്ഞാല്‍
ഒരു ഇന്നേക്ക് ഒരു 39 വര്‍ഷം
മുന്‍പ് നടന്ന കഥ.
ഇന്നും ഒരു പന്തയം നടന്നാല്‍
ആമ തന്നെ വിജയിക്കും എന്നാ
തോന്നുന്നത്. :-)

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.