ബ്ലോഗ്‌ എഴുത്തുകാർ അവശ്യം പാലിക്കേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില നിബന്ധനകൾ: അഥവാ ബ്ലോഗെഴുത്തിലെ പത്തു കൽപ്പനകൾ

8 comments
ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് 

വായിച്ചവ വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ 
വിരസത ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യത കൂടുതൽ!
ഒരു ബ്ളോഗ് മിത്രം ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി 
ഫെയിസ് ബുക്കിൽ!!

എന്നാൽ ചില കുറികൾ, അതും ചില നിബന്ധനകൾ 
വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചാലേ ചിലപ്പോൾ പാലിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ 
എന്നാണ് എന്റെ അനുഭവം!

അതുകൊണ്ട് മഴവില്ലിൽ പ്രസിദ്ധികരിച്ച എൻറെ ഈ കുറി
 ഇവിടെ വീണ്ടും ചേർക്കുന്നു. 

വിരസത തോന്നുമെങ്കിൽ വായന 
ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചോളൂ !!!

ഇത് വായിക്കാത്തവർക്കായി 
വീണ്ടും ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു. 
നന്ദി നമസ്കാരം 
ബ്ലോഗ്‌ എഴുത്തുകാർ വശ്യം പാലിക്കേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില നിബന്ധനകൾ 
അഥവാ ബ്ലോഗെഴുത്തിലെ പത്തു കൽപ്പനകൾ !!!മഴവിൽ മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 


ഇങ്ങനെ ഒരു കുറിപ്പെഴുതുവാൻ കാരണങ്ങൾ നിരവധി.  ഇതിനു മുൻപ് എൻറെ മറ്റൊരു കുറിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ എഴുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് അധിക കാലം ആയില്ല.  മുൻപ് ഗൂഗിളിൻറെ നോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ (ഇംഗ്ലീഷിൽ)
എഴുതിയിരുന്നെങ്കിലും മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ എഴുത്തു തുടങ്ങിയത് അടുത്ത കാലത്തു മാത്രമാണ്.


ഇതിനകം എന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളെ നേടുവാൻ ഇത് സഹായിച്ചു. ഇതിനിടെ ചിലർ ബ്ലോഗും ബ്ലോഗെഴുത്തും വൈകാതെ അസ്തമിക്കും എന്ന് വാതോരാതെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ബ്ലോഗിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളം ബ്ലോഗിൽ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ അതു ഒരു അവാസ്തവ പ്രസ്താവന എന്നു വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു.  ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എഴുതിയ ബ്ലോഗു സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിക്കു ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളും, ഫോണിലൂടെയും നേരിട്ടും നിരവധി പേർ ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതും മേൽ പ്രസ്താവന അവാസ്തവം എന്നു വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു.

നല്ല എഴുത്തുകാരും വായനക്കാരും ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം  ബ്ലോഗിനു മരണം ഇല്ല എന്ന് നിസ്തർക്കം പറയുവാൻ കഴിയും.  അടുത്തിടെ മലയാളം ബ്ലോഗിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചില പോസ്റ്റുകൾ അത് കുറേക്കൂടി അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നു.  സജീവമല്ലാതെ കിടന്നിരുന്ന നിരവധി ബ്ലോഗുകൾ ഇവിടെ വീണ്ടും സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതും ഇത്തരുണത്തിൽ പ്രസ്താവ്യമത്രേ.  വരികൾക്കിടയിൽ അവലോകനം വാരികയിൽ അടുത്തിടെ വന്ന ചില പോസ്റ്റുകൾ ഈ കാര്യം കുറേക്കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിവാൻ. വായിക്കുക  വരികൾക്കിടയിൽ 

അതെ എന്നെപ്പോലെയുള്ള ബ്ലോഗ്‌ എഴുത്തുകാർക്ക് ഇത്തരം വാർത്തകൾ ഒരു സന്തോഷ വർത്തമാനം തന്നെ.

ബ്ലോഗ്‌ എഴുത്തു നിലനിൽക്കണം എന്നു ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എഴുത്തുകാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ചില വസ്തുതകൾ നാളിതുവരെയുള്ള ബ്ലോഗ്‌ എഴുത്തിൽ നിന്നും, അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചതും മറ്റു പല ബ്ലോഗ് മിത്രങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലൂടെ അറിഞ്ഞതുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കു വെക്കാം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു.

ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്ലോഗെഴുത്തിൽ ഒരു നവാഗതൻ ആയിരിക്കാം, ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ബ്ലോഗുലകത്തിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച വ്യക്തി (പുലി) ആയിരിക്കാം, എന്തായാലും  എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും പാലിക്കേണ്ടതുമായ  ചില നിബന്ധനകൾ ആയതിനാലും അത്രേ ഇതിനു ബ്ലോഗെഴുത്തിലെ കൽപ്പനകൾ എന്നു വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഏന്നു ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്.

മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നിരവധി പേരുടെ അന്വേഷണം വന്നതിനാലും അവയിൽ ചിലതിനു എനിക്കു ഉത്തരം ഇല്ലാത്തതിനാലും ഇതെപ്പറ്റി ഒരു പഠനം നടത്താൻ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു.  അങ്ങനെ എനിക്കു ഏറെ പരിചിതമല്ലാത്ത ചില വിവരങ്ങളും (എന്റെ അന്വേഷണത്തിലൂടെ ലഭ്യമായവയും) ഇവിടെ ഒപ്പം ചേർക്കുന്നു.

1. ഈടുറ്റ സൃഷ്ടികൾ അഥവാ കാമ്പും കഴമ്പും ഉള്ളവ എഴുതുവാൻ ശ്രമിക്കുക 

പുതിയതായി എഴുതിത്തുടങ്ങുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണിതെങ്കിലും അൽപ്പം പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഇത് നേടിയെടുക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയും. CONTENT IS KING എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, അത് വളരെ വാസ്തവമത്രേ.
നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലെ ഉള്ളടക്കം അഥവാ കണ്ടെൻറെ ആണിവിടെ പ്രധാനം. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ്‌ പേജു കാണുവാൻ വലിയ ഭംഗി ഇല്ലെങ്കിലും അതിലെ ഉള്ളടക്കം മികച്ചതാക്കാൻ നാം പരമാവധി ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കു വായനക്കാർ താനേ ഉണ്ടാകും.  നമ്മുടെ ബ്ലോഗിലെ ഉള്ളടക്കം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവിടെ ഒരിക്കൽ വന്നവർ വീണ്ടും എത്തും.  ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ്‌ കാഴ്ചക്ക് അതിമനോഹരം ആണെങ്കിലും അതിൽ കാമ്പും കഴമ്പും ഉള്ള  ഉള്ളടക്കം
ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അവിടെ സന്ദർശകർ വരില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ അത് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പുരാവസ്തുവായി അവശേഷിക്കും.  അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ്‌ പേജുകൾ വായനക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഉള്ളടക്കത്താൽ നിറക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക.

എൻറെ ബ്ലോഗ്‌ എഴുത്തിന്റെ  തുടക്ക നാളുകളിൽ ഇക്കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടു തന്നെ എനിക്കു വായനക്കാരെ ലഭിച്ചതുമില്ല.  പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ബ്ലോഗറും ആയ സുഹൃത്ത്‌ പറഞ്ഞു, "Philip Quality is important not Quantity" അത് വളരെ വാസ്തവം എന്നു എനിക്കു പിന്നീടു മനസ്സിലായി.  വാരി വലിച്ചു എന്തെല്ലാമോ എഴുതിപ്പിടിപ്പിച്ചു ബ്ലോഗ്‌ പേജുകൾ നിറക്കുന്ന ഒരു പതിവായിരുന്നു എനിക്കു തുടക്കത്തിൽ.  എന്നാൽ പിന്നീട് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ തുടങ്ങി, അതോടൊപ്പം കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണുവാനും കഴിഞ്ഞു.  അതുകൊണ്ട് വാരി വലിച്ചു അതുമിതും എഴുതാതിരിക്കുക.  എണ്ണം കുറവെങ്കിലും എഴുതുന്നവയിൽ കാമ്പും കഴമ്പും ഉണ്ടോ എന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.  പിന്നീടു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.

അനേകായിരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കോടി ജനങ്ങൾ എൻറെ രചനകൾ വായിക്കും എന്ന ചിന്തയിൽ കാമ്പും കഴമ്പും ഉള്ളവ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക.  ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ്‌ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരും മാത്രമായിരിക്കും വായിക്കുന്നത് ഒപ്പം ചില അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും. എങ്കിൽ പോലും മുകളിൽ പറഞ്ഞ ചിന്തയിൽ സൃഷ്ടികൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക.  തീർച്ചയായും അത് നിങ്ങളെ നല്ല രചനകൾ എഴുതുവാൻ സഹായിക്കും.

ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എഴുത്തിലെ അക്ഷരഘടന, അക്ഷരപ്പിശകുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ്, പോസ്റ്റ്‌ എഴുതി  പബ്ലിഷ് ബട്ടണ്‍ അമർത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഒന്നു രണ്ടു ആവർത്തി കൂടി വായിച്ചു ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തി പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുക.

2. നിങ്ങളുടെ  ബ്ലോഗ്‌ പോസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ മുൻകൈയ്യെടുക്കുക. 

നാം എഴുതുന്നവ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം വായിച്ചാൽ മതിയോ?  കൊള്ളാം ഇതു നല്ല ചോദ്യം!  ഏതൊരു എഴുത്തുകാരൻറെയും മുഖ്യ ലക്ഷ്യം തന്റെ സൃഷ്ടികൾ മറ്റുള്ളവർ വായിക്കണം എന്നതു തന്നെ.  ഭൂരിപക്ഷം എഴുത്തുകാരും ഈ ചിന്താഗതിക്കാർ തന്നെ, എന്നാൽ ചുരുക്കം ചിലർ തങ്ങളുടെ ആത്മസംപ്തൃപ്തിക്കു മാത്രമായി എഴുതുന്നുണ്ടാവാം.  എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം എഴുത്തുകാരും തങ്ങൾ എഴുതുന്നവ മറ്റുള്ളവർ വായിക്കണം അതേപ്പറ്റിയുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണം എന്തു എന്ന് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്നെ എന്നതിൽ രണ്ടു പക്ഷം ഇല്ല.

നമ്മുടെ രചനകളെ കഴിവുള്ളിടത്തോളം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക, അതിനു ഇന്ന് ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗ്ഗം ഇന്നുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ തന്നെ. facebook, twitter, Google+ Linkdin  തുടങ്ങി നൂറു കണക്കിനു സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ ഇന്നു ലഭ്യമാണ്. അവയിൽ അംഗത്വം എടുക്കുക അതിലൂടെ സൃഷ്ടികളെപ്പറ്റി ഒരു ചെറു കുറിപ്പോടെ ബ്ലോഗ്‌ ലിങ്കുകൾ ചേർക്കുക. അതേപ്പറ്റി അവിടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുക അവർ അത് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ അവർ വായിപ്പാനും അവിടെ നിന്നും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രചരിക്കപ്പെടുവാനും അത് കാരണം ആകുന്നു, ഇവിടെ പ്രധാനമായും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്, ഒന്നാം കൽപ്പനയിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ "കാമ്പും കഴമ്പും ഉള്ളവ"  എങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ മുൻകൈ യെടുക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് കൂടുതൽ  വായനക്കാരെ  ലഭിക്കും.


3.  മറ്റു ബ്ലോഗ്‌ പേജുകൾ സന്ദർശിക്കുക ക്രീയാത്മകമായ പ്രതികരണങ്ങൾ കമന്റിലൂടെ എഴുതുക.


ഒരു രചന വായിച്ചു നല്ലൊരു കമന്റു, പ്രോത്സാഹജനകമോ, വിമർശനാത്മകാമോ ആയവ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതു ചേർത്താൽ അതു വായിക്കുന്നവർ ആ കമന്റിന്റെ ഉടമയെ തേടി അയാളുടെ ബ്ലോഗിൽ എത്തും എന്നതിനു സംശയം ഇല്ല. അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ എഴുത്തിന്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കും എന്നതിൽ രണ്ടു പക്ഷം ഇല്ല.  നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ബ്ലോഗുള്ളവർ അതായത് ബ്ലോഗ്‌ എഴുതുന്നവർ ആയിരിക്കും കൂടുതലും എത്തുക, ഈ കാര്യം കുറിക്കൊണ്ടാൽ അവർ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ എത്തും.

4.  കൊടുക്കുക വാങ്ങുക   അഥവാ അറിവുകൾ പങ്കു വെക്കുക
തുടക്കത്തിൽ ബ്ലോഗെഴുത്തിന്റെ ബാല പാഠം പോലും അറിയാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ.  ചുരുക്കത്തിൽ യാതൊരു കമ്പ്യുട്ടർ വിദ്യകളും വശമില്ലാത്ത ഒരാൾ എന്നു ചുരുക്കം.

ഒരു പക്ഷെ ബ്ലോഗെഴുത്തിൽ അനേക വർഷത്തെ പരിചയം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഇത് വായിക്കുന്നവരിൽ ചിലരെങ്കിലും. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ബ്ലോഗ്‌ എഴുത്തിലേക്കു കടന്നു വന്ന ഒരാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ  ബ്ലോഗിൽ വളരെ ആകർഷണീയമാം വിധം രചനകൾ നടത്തി അനേകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു കണ്ടു അവരോടു അസൂയാലുക്കൾ ആകാതിരിക്കുക, മറിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുകഅല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. അവരും വളരട്ടെ! ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ, പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൊതു വേദിയാണല്ലോ ഇത്.  അവരുടെ വാസനക്കൊത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇവിടെ പങ്കു വെക്കട്ടെ, ഒപ്പം അവർക്കാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്ക. 

എന്റെ ഒരു  അനുഭവം പറയട്ടെ: 
തുടക്കത്തിൽ പേരെടുത്ത പലരുടേയും ബ്ലോഗുകളിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു അവർ എന്ത് എഴുതുന്നു, ഏതു കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു, അവരുടെ ബ്ലോഗിൽ എത്തുന്നവർ ആരൊക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കുറേക്കാലം ഒരു പര്യടനം നടത്തി, പലരുമായി പരിചയപ്പെടാനും, ചിലരുമായി വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകുവാനും  അവരിൽ നിന്നും പലതും  പഠിക്കുവാനും ഒപ്പം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശേഷിച്ചു ബ്ലോഗിൽ പുതുതായി എത്തുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും ഇടയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

ഇത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ തങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകി സഹായിക്കുന്ന നിരവധി പേരെടുത്ത ബ്ലോഗർമാർ ഇവിടെയുണ്ട് എന്നത് ആശക്കു വക നൽകുന്നു. ഒരിക്കൽ എന്റെ ബ്ലോഗിൽ നേരിട്ട ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വിദേശത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത്‌ അദ്ദേഹം വെബ്‌ എഴുത്തിലും തന്റെ തിരക്കു പിടിച്ച ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളിലും സദാ വ്യാവൃതൻ ആയിരുന്നിട്ടും എന്നോടു  കാട്ടിയ സന്മനസ്സ് നന്ദിയോടെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ്.  ഇതിനൊരു അപവാദമായി ഇവിടെ പേരെടുത്ത ഒരു നല്ല കൂട്ടം കമാന്നൊരക്ഷരം ഉരിയാടാതെ, സഹകരിക്കാതെ പോയെന്നും വരാം, ഒരു പക്ഷെ അതവരുടെ തിരക്കു കാരണം ആയിരിക്കാം. നിരാശരാകാതെ കൂടുതൽ അറിവു നേടാൻ പരിശ്രമിക്കുക ഒപ്പം ലഭിച്ചതുപോലെ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കുവാൻ പിശുക്കു കാട്ടാതെയുമിരിക്കുക. 

5.  വായിക്കുക എഴുതുക, വായിക്കുക എഴുതുക 
ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കു്  ചിരി വന്നിട്ടുണ്ടാകാം.  ഇതെന്നാ മാഷെ ഇതു രണ്ടും ഒന്നല്ലേ പിന്നെന്തിനീ ആവർത്തനം!
ഇതു രണ്ടും ഒന്നു തന്നെ അതുതന്നെയാണല്ലോ അതിന്റെ ഉറപ്പും. അതായത് ഒരു കാര്യം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോവട്ടം ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻറെ ഗാഭീര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ പ്രാധാന്യം എത്രയെന്നു  മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ.

അതെ, ഏതൊരു എഴുത്തുകാരനും പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതും ഒപ്പം ചെയ്യേണ്ടതുമായ ഒന്നത്രേ അത്.  ലോക സാഹിത്യചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ കാര്യം കുറേക്കൂടി വ്യക്തമാകും.  പേരെടുത്ത എഴുത്തുകാർ എല്ലാവരും തന്നെ നല്ല വായനക്കാർ ആയിരുന്നു. എഴുതുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരൻ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും വായിക്കുവാൻ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.  ഇന്ന് വായന വളരെ വിരളമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ധാരണ പരക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഒരു പരിധി വരെ സത്യവുമാണ്. എന്നാൽ വായനയില്ലെങ്കിൽ എഴുത്തും ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞാലും അതിൽ കാര്യമില്ലാതില്ല.  നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരൻ നല്ലൊരു വായനക്കാരൻ കൂടിയാണ്. 

6.  മറ്റു ബ്ലോഗുകൾ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിലൂടെയോ സോഷ്യൽ സൈറ്റുകളിലൂടെയോ പങ്കു വെക്കുക/ പരിചയപ്പെടുത്തുക.
ഓരോ ദിവസവും നിരവധി ബ്ലോഗുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നവരാണല്ലോ നാമെല്ലാം. അതിനിടയിൽ വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായതും, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതുമായ പോസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ്‌ പേജിലൂടെയോ, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി പങ്കു വെക്കുക.  ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നിരവധി ബ്ലോഗു മിത്രങ്ങളെ എനിക്കു കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.   എൻറെ ഒരു പോസ്റ്റു നൂറിലധികം പേർ തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സൈറ്റുകളിലൂടെ ഷയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഇവിടെ നന്ദിയോടെ വീണ്ടും ഓർക്കുന്നു.   ഇതൊരു നല്ല പ്രവണതയാണ്.  അങ്ങനെ പരസ്പരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടേയും പേജിൽ വായനക്കാർ വർദ്ധിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും. ഇവിടെയും ആദ്യ കലപ്പനക്ക്  "കാമ്പും കഴമ്പും ഉള്ളവ"  ആക്കം കൊടുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

7.  എഴുതുന്നവ വായിക്കുക തിരുത്തുക, വീണ്ടും വായിക്കുക വീണ്ടും തിരുത്തുക, അക്ഷരപ്പിശാചിനെ അകറ്റി നിർത്തുക 

പബ്ലിഷ് ബട്ടണ്‍ അമർത്തുന്നതിനു മുൻപ് പലവട്ടം, എഴുതിയ സൃഷ്ടിയിലൂടെ 
ഒന്ന് ചുറ്റിത്തിരിയുക, ചില അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെനിന്നും ഇല്ലാതാക്കാം, പലവട്ടം ഇങ്ങനെ ചെത്തി മിനുക്കി പുറത്തു വരുന്ന സൃഷ്ടി കാണാൻ ചന്തവും വായിക്കാൻ മധുരവും ഉള്ളതായിത്തീരുന്നു.   നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാറിയ ചുറ്റുപാടിൽ അതായത് തിരക്കു പിടിച്ച ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം സമയം എവിടെ മാഷെ എന്നു ചോദിക്കുന്ന ചിലർ ഉണ്ടാകാം.  എന്നാൽ അങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കുന്നുയെങ്കിൽ, അതായത് അതിനായി സമയം കണ്ടെത്തുന്നുയെങ്കിൽ  ഈടുറ്റ സൃഷ്ടികൾ തന്നെ നമുക്കോരോരുത്തർക്കും പുറം ലോകത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ കഴിയും.
പിന്നൊരു കാര്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, സൃഷ്ടികൾ കഴിവുള്ളിടത്തോളം  ചെറിയവ അഥവാ ദൈറ്ഘ്യമേറിയവ ആകാതിരിക്കട്ടെ. ഒപ്പം തന്നെ, പറയേണ്ടതെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുക.  ഈ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന സൃഷ്ടികൾ കണ്ടു പലപ്പോഴും വായനക്കാർ ഓടിയകലും. ചിലപ്പോൾ അതൊരു നല്ല സൃഷ്ടി ആണെങ്കിൽ തന്നെയും പലരുടെയും ശ്രദ്ധ കിട്ടാതെ പോകും എന്നതാണ് സത്യം.   "Short & Sweet" എന്ന ചൊല്ല് ഇവിടെ വളരെ അർത്ഥവത്താകുന്നു.   അതെ. ചെറുതും, ലളിതവുമായ ഭാഷയിൽ രചനകൾ നടത്തുക അവിടെ വായനക്കാർ ഉണ്ടാകും.  ഇതു വായിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു മറു ചോദ്യം ചോദിപ്പാനുള്ള എല്ലാ സാദ്ധ്യതയും കാണുന്നു! ഈ പറയുന്ന മാഷ്‌ എഴുതിയ ഈ കുറി ദൈറ്ഘ്യമേറിയതല്ലേ !! അതിനുത്തരം ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കു തന്നെ വിടുന്നു !!!

 8. മറ്റുള്ളവരുടെ രചനകൾ പകർത്താതിരിക്കുക അഥവാ മറ്റുള്ളവരുടെ സൃഷ്ടികൾ മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക
മറ്റുള്ളവരുടെ കഠിനപ്രയഗ്നത്താൽ പിറവികൊണ്ട സൃഷ്ടികൾ ചിലർ ചുളുവിൽ അനായാസേനെ തങ്ങളുടെതാക്കി മാറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നല്ല എഴുത്തുകാരന് ചേർന്നതല്ല  അത്തരത്തിലുള്ള ചില ബ്ലോഗർമാരെ അവിടവിടെ കാണാം. യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ അവരിതു ചെയ്യുന്നു. ചില പ്രസിദ്ധരായ എഴുത്തുകാരെപ്പറ്റിയും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്.  എന്തായാലും ഇതൊരു നല്ല പ്രവണത അല്ല. മുകളിൽ പറഞ്ഞ വായിക്കുക എഴുതുക, വായിക്കുക എഴുതുക എന്ന  കൽപ്പന ഓർക്കുക. ചിലപ്പോൾ ചില എഴുത്തുകാരുടെ സൃഷ്ടികൾ സ്ഥിരമായി വായിക്കുന്നതു മൂലം അവരുടെ എഴുത്തു ശൈലി നമ്മുടെ രചനകളിൽ കടന്നു വരാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നു  തന്നെ.  പിന്നെ ചില സൃഷടികൾ നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ചില റിസർച്ച്കൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എവിടെ നിന്നും എടുത്തു തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ്‌ ആയി source: എന്നു നൽകി രചനകൾക്കു താഴെ കൊടുക്കുക, അവരുടെ പേജിലേക്കുള്ള ലിങ്കു കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ നന്ന്.  അതുപോലെ മറ്റു പേജുകളിൽ നിന്നും ചിത്രങ്ങൾ കടം എടുക്കുമ്പോൾ ആ വിവരം പ്രത്യേകം picture credit എന്നു നൽകി ചിത്രത്തിന് താഴെയോ  അല്ലെങ്കിൽ രചനയുടെ അവസാനത്തിലോ തീർച്ചയായും കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ചില copyright നിയമങ്ങൾ അത് അനുശാസിക്കുന്നു. 


9.   എഴുത്തിലൂടെയും കമന്ടിലൂടെയും മറ്റുള്ളവരെ തേജോവധം ചെയ്യാതിരിക്കുക 
ക്രീയാത്മകമായ രചനകൾ എപ്പോഴും പ്രതികരണങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തും.  അവയിൽ ചിലത് അരോചകം ഉളവാക്കുന്നവയായിരിക്കും.  അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അസ്സഹനീയവും ആകാം.  ഇവിടെ നാം സംയമനം പാലിക്കേണ്ടതു വളരെ ആവശ്യം തന്നെ.  അവയെ തന്മയത്വത്തോടെ നേരിടുക, അവയ്ക്ക് മൃദുവായ മറുപടികൾ കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ടും അവർ അടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ അതു കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണം ആക്കാതെ ആ വിഷയം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക.  നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ ഏതു തരം കമന്റുകൾ ചേർക്കണം എന്നത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ തന്നെയാണല്ലോ.  ഇവിടെ പ്രധാനമായും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി 'എപ്പോഴും ക്രീയാത്മകമായ വിമർശനം നടത്തുക. അത് ഒരിക്കലും അവരെ തേജോവധം ചെയ്തു കൊണ്ട് ആകെരുതെന്നു മാത്രം.
ഫലം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തിനു മാത്രം കല്ലേറ് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതിയല്ലോ.
എഴുതുക ക്രീയാത്മകമായ വിമർശനങ്ങളെ അതിൻറെ മുഖ വിലക്കു തന്നേ എടുക്കുവാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. കമന്ടുകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അടുത്തിടെ എഴുതിയ   "വെബ്‌ കമന്റുകള്‍ ചില ചിന്തകള്‍: അഥവാ ഒരു ബ്ലോഗറുടെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകള്‍: Web Comments Some Thoughts and Suggestions...."
ഇതോടു ചേർത്തു വായിക്കുക.

ഇതോടനുബന്ധിച്ചു ഈ കുറിപ്പും വായിക്കുക:


പലരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു വിഷയം:

ബ്ലോഗ്‌ എഴുത്തിൽ അടുത്തിടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത ചില പ്രീയപ്പെട്ടവരുടെ അറിവിലേക്കായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.വായിക്കുക ഇവിടെ:  ബ്ലോഗ്‌ മിത്രങ്ങളുടെ സത്വര ശ്രദ്ധക്ക് 


10. നമ്മുടെ ബ്ലോഗുകളെ മറ്റു ബ്ലോഗുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്, അഥവാ അവയെ മോഹിക്കരുതു.

മറ്റു ബ്ലോഗുകളുടെ ആകാര ഭംഗി കണ്ടു മോഹിക്കരുത്, അഥവാ അവയെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗുകളുമായി താരതമ്യ പ്പെടുത്താൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. അങ്ങനെയായാൽ അവിടെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നിരാശ മാത്രമായിരിക്കും ലഭിക്കുക.  തീർച്ചയായും അവരുടെ ബ്ലോഗുകളും തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗുകൾ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നതിൽ സംശയം വേണ്ട. തീർച്ചയായും അവരുടെ അനേക നാളത്തെ പ്രയഗ്ന, പഠന ഫലമായി ഇത്തരത്തിൽ ആകർഷകമായ ഒന്നിനെ അവർ വാർത്തെടുത്തതാകാം. അതിനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടേതു മായി താരതമ്യപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. ഈ ബ്ലോഗിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം, ഈ ബ്ലോഗ്‌ പേജു ഏതാണ്ട് ഇതേ പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കുവാൻ എനിക്കു നിരവധി കടമ്പകൾ തന്നെ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു.  ഇതുപോലൊന്ന് രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുവാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പല സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം എനിക്കു ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.  അവരെ എല്ലാം നന്ദിയോടെ വീണ്ടും സ്മരിക്കുന്നു.   ബാലാരിഷ്ടതകൾ ഇപ്പോഴും എന്റെ ബ്ലോഗിനെ വിട്ടു മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം.  അതോർത്ത്‌ മറ്റു ബ്ലോഗുകൾ കണ്ടു അത് മോഹിക്കുവാനോ അവയുമായി എന്റെ ബ്ലോഗിനെ തുലനപ്പെടുത്തി ദുഖിക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല.

ഇവിടെ വീണ്ടും ബ്ലോഗ്‌ എഴുത്തിലെ ഒന്നാം കൽപ്പന ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ കുറിപ്പിനു വിരാമം ഇടട്ടെ! ആകാരഭംഗിയല്ല, അതുപോലെ എണ്ണത്തിലും അല്ല മറിച്ചു  ഉള്ളിലെ ഉള്ളടക്കത്തിലെ കാമ്പും കഴമ്പും ആണു പ്രധാനം എന്ന സത്യം വീണ്ടും ഓർക്കുക, എഴുതുക ഒപ്പം അതേപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക.  ബ്ലോഗെഴുത്തിൽ പ്രധാനമായും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയത്രെ ഇത്.  നമ്മുടെ രചനകളെപ്പറ്റി നാം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരു പറയും. ഈ കാര്യത്തെ ചിലർ  സെൽഫ്‌ പ്രൊക്കളമേഷൻ (self proclamation) സ്വയം പ്രകീർത്തിക്കുന്നവർ  എന്ന് മുദ്ര കുത്തി അപലപിക്കാറുണ്ട് അതിനോട് എനിക്കു നൂറു ശതമാനവും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല.


ഈ കുറിയോടു ചേർത്തു പറയാൻ പല വായനക്കാർക്കും പല  ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാകും  എന്നെനിക്കുറപ്പുണ്ട്, ആ കാര്യങ്ങൾ കമന്ടു ബോക്സിൽ എഴുതുവാൻ മറക്കാതിരിക്കുക.
ആശംസകൾ.


എൻറെ എല്ലാ പ്രിയ വായനക്കാർക്കും നല്ലൊരു പുതു വത്സരം നേരുന്നു 


ഇത് മഴവിൽ മാസികയിൽ വായിക്കാൻ ഇവിടെ അമർത്തുക
(To Read this in "Mazhavil" Magazine Please Click on the Below Link)


മഴവിൽ (MAZHAVILL ) Page No, 46
വരികൾക്കിടയിൽ എന്ന ബ്ലോഗ്‌ അവലോകനം വാരിക ഈ കുറിപ്പിനെപ്പറ്റി നടത്തിയ ഒരു അവലോകനം വായിക്കുവാൻ ഈ ലിങ്കിൽ അമർത്തുക.  ("Varikalkidayil" Blog Review Magazine Published a Review on this Post. To Read that review please click on the below link) ചിത്രങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്:  ഗൂഗിൾ. 

Source: Mazhavil,  മഴവിൽ 

             Varikalkkidayil 

Picture- Google,8 comments

Dear All I lost all comments i received for this post while changing the theme.
So sad to note this
So sorry for this.
Philip

വളരെ കാര്യമാത്രപ്രസക്തമായ ലേഖനം. ബ്ലോഗ്ഗിങ്ങിലെ തുടക്കക്കാരായ എന്നെപോലുള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുറപ്പ്.

വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ലേഖനം! നല്ല അവതരണം! ഒരു തുടക്കക്കാരിയെന്ന നിലയിൽ ഞാനും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു!

ഇവിടെ കമൻറ് പോസ്റ്റ് ചെയ്‌വാൻ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടോ?
ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അറിയിക്കുക. ഞാൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് കമന്റ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടു അത് കമന്റ് ആയി കാണുന്നു.
വായനക്കാർ ഈ വിവരം അറിയിക്കുമല്ലോ അല്ലേ.
കമന്റ് ഇടാൻ ജിമെയിൽ ഐഡി തുറന്നശേഷമേ അത് സാധിക്കുള്ളു.
ഒരു ടെസ്റ്റ് കമെന്റ് ഇട്ടു ഒന്നു ശ്രമിക്കുക. ഒരു മിത്രം കമെന്റ് ഇടാൻ പലവട്ടം ശ്രമിച്ചിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നറിയിച്ചു അതാണിങ്ങനെ ഒരു കുറിപ്പിടാൻ കാരണം.
ദയവായി സഹകരിച്ചാലും
നന്ദി നമസ്‌കാരം

വളരെ സന്തോഷം സാർ,ഈ അറിവുകൾ പങ്കുവച്ചതിന്.ബ്ലോഗെഴുത്തിൻറെ ലോകത്തിൽ ഒരു തുടക്കക്കാരിയായ എനിക്ക് ഈ അറിവുകൾ വളരെ സഹായകമാണ്!

വളരെ സന്തോഷം സാർ,ഈ അറിവുകൾ പങ്കുവച്ചതിന്.ബ്ലോഗെഴുത്തിൻറെ ലോകത്തിൽ ഒരു തുടക്കക്കാരിയായ എനിക്ക് ഈ അറിവുകൾ വളരെ സഹായകമാണ്!

വളരെ സന്തോഷം സാർ,ഈ അറിവുകൾ പങ്കുവച്ചതിന്.ബ്ലോഗെഴുത്തിൻറെ ലോകത്തിൽ ഒരു തുടക്കക്കാരിയായ എനിക്ക് ഈ അറിവുകൾ വളരെ സഹായകമാണ്!

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.