കണ്ടതും കേട്ടതും!!! ഇന്നത്തെ ചിന്തക്കും ആലോചനക്കും !!! A Thought For The Day !!!

No Comments

Picture Credit: Billy Alexander/ sxc.hu
കണ്ടതും കേട്ടതും  
ഇന്നത്തെ ചിന്തക്കും ആലോച നക്കും  

ക്രിസ്തു വിശ്വാസികളായ  മിലിട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ   തങ്ങൾക്കു സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ  സഹോദര സ്നേഹം കണക്കിലെടുത്ത്  കൂട്ടു സഹോദരനൊരു കൈത്താങ്ങൽ ആകുമല്ലോ എന്ന നല്ല ഉദ്യേശ്യത്തിൽ 
മിലിട്ടറി കാന്റീനിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കൊടുക്കുവാൻ പാടുണ്ടോ?

അതുപോലെ അത് വാങ്ങുവാനും പാടുള്ളതാണോ? എന്ന് ഒരു കൂട്ട് 
സഹോദരൻ അടുത്തിടെ  എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. 

തീർച്ചയായും അതൊരു തെറ്റായ പ്രവണത തന്നെ! എന്നു ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. കാരണം അത് സർക്കാർ പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിനു പകരമായി നൽകുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യമത്രെ  മറിച്ച് അത് മിലിട്ടറിക്കു പുറത്തുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യം അല്ല തന്നെ! 

അതുകൊണ്ട് മിലിട്ടറി  ജീവനക്കാർ അല്ലാത്തവർ അതിനു പങ്കാളികൾ ആകുക എന്നത് തികച്ചും തെറ്റായ  ഒരു പ്രവണത   തന്നെ!   ഒപ്പം അത് നിയമ വിരുദ്ധവും ആണെന്നാണ്‌ എനിക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്‌..

ഇതു  കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്നിരുന്ന ചില സഹോദരങ്ങളുടെ മുഖം വിളറുന്നത് കണ്ടു ഭാര്യ എന്നെ രൂക്ഷമായി ഒന്നു നോക്കി.

ക്രിസ്തു വിശ്വാസികൾ അല്ലാത്തവർക്കും ഇത് ഒരുപോലെ ബാധകം തന്നെ !

ചിന്തിക്കുക, ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക!!!

PS:
അത്യവസര വസ്തുക്കൾക്ക്‌ അനുദിനം വില കുതിച്ചുയർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാളുകളിൽ എവിടെ അൽപ്പം വിലസഹായം ലഭിക്കും  എന്ന് നാമോരോരുത്തരും നോക്കുക സ്വാഭാവികം, എങ്കിലും നമുക്ക് അർഹമല്ലാത്തത് അൽപ്പം ചേതം വന്നാലും വേണ്ടെന്നു വെക്കുകയല്ലേ ഉചിതം. അതല്ലേ ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തന് അഭികാമ്യവും.അടിക്കുറിപ്പ് 

ഈ ചെറു കുറിപ്പിലൂടെ അനേകരുടെ
വിദ്വേഷം ഞാൻ പിടിച്ചു പറ്റും 
എന്നതിൽ എനിക്കു രണ്ടു പക്ഷം ഇല്ല!!
വിദ്വേഷിക്കുന്നവർ വിദ്വേഷിക്കട്ടെ ! 
പറയുവാനുള്ളത് പറയാതിരിക്കാനും  
പാടുള്ളതല്ലല്ലോ !!!
അതുകൊണ്ട് സത്യം മൂടി വെക്കാനും
പാടില്ലല്ലോ !


സസ്നേഹം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം 

ഫിലിപ്പ് ഏരിയൽ 

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.